โรคหัวใจและความดัน

2014-10-27 11:33:46


 

     

ความดันโลหิตสูง ( Hypertension)

เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ทำให้หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ ความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว (ความดันช่วงหัวใจบีบ; systole) และ ความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว (ความดันช่วงหัวใจคลาย; diastole) ความดันเลือดปกติขณะพักอยู่ในช่วง 100-140 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจบีบ และ 60-90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจคลาย ดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงหมายถึงผู้ที่มีความดันเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท

 

ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด หัวใจวาย หลอดเลือดโป่งพอง (เช่นหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง) โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย และเป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง ความดันโลหิตที่สูงในระดับปานกลางก็มีความสัมพันธ์กับอายุขัยที่สั้นลง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินอาหารสามารถช่วยลดความดันเลือดและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังกล่าวได้ แต่สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วไม่ได้ผลหรือไม่เพียงพอจำเป็นต้องรักษาด้วยยา

(บทความจาก Wikipedia)

รับชมความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ จาก คุณหมอธัชวรรณ ได้ทาง วีดีโอด้านล่างค่ะ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล และ นัดเวลาพบแพทย์ : เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9.00-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-9408783

กรุงเทพ - คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ 11.00-15.00 น. โทรสอบถามข้อมูล 02-940-8783, 084-731-5080

ราชบุรี - คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ 10.00-16.00 น. โทรสอบถามข้อมูล 032-338-275

เชียงใหม่- คุณหมอออกตรวจ วันพฤหัส 13.00-18.00 น. โทรสอบถามข้อมูล 080-566-4650, 080-445-5624