คลินิก (สาขา)

วัน / เวลา

ที่อยู่

สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย

คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์

เวลา 11.00-15.00 น.

8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

tel:021972699 / tel:0974596565

คลินิกบ้านหมอไทย (จ.ราชบุรี)

คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์

เวลา 10.00-16.00 น.

10/31 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0 3233 8275suraphan.clinic@gmail.com