สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกระดับอย่างยั่งยืน

       สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกระดับต่อเนื่องมายาวนานกว่า 60 ปี ฟื้นฟูสุขภาพอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมทั้งระบบ ตั้งตำรับยาโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์หมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช มีตำรับยากว่า 30 ตำรับครอบคลุมการดูแลโรคเรื้อรังในทุกระดับ ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยของสุรพรรณคลินิกเน้นมุ่งตรงแก้ไขตั้งแต่จุดกำเนิดสาเหตุของโรค ตำรับยาช่วยบำรุงอวัยวะภายใน ตับ ไต ให้แข็งแรงทั้งระบบไม่มีอันตรายจากการสะสมของเคมี และ มีงานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง (ผลและระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล)


 • สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
  คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
  8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
  tel:021972699 / tel:0974596565
 • คลินิกบ้านหมอไทย (จ.ราชบุรี)
  คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
  10/31 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  0 3233 8275