Code A01

สัตถกะวาตะ

สรรพคุณ

แก้น้ำในหูไม่เท่ากัน ปรับความดันโลหิตให้สมดุล  มือเท้าชา  เวียนหัว  อ่อนเพลีย  ใจสั่น  สลายซีสเป็นยาเสริมฤทธิ์ตามแพทย์สั่ง

วิธีใช้

รับประทานครั้งละ 3-5 แคปซูล 3 เวลาก่อนอาหาร

 

ปรุงโดย

หมอสุรพรรณ  ศิริธรรมวานิช บ.ภ.,บ.ว. (คท.)

(ยาสำหรับผู้ป่วย)

 

หมายเหตุ

1. ตำรับยาของสุรพรรณคลินิกจ่ายให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

2. การรักษาในแต่ละบุคคล แพทย์อาจใช้การประสานฤทธิ์ของตำรับยามากกว่า 1 ตำรับ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดกับคนไข้ในแต่ละคน