Code A09

จิตเกษม

สรรพคุณ

แก้โรคนอนไม่หลับ แก้อ่อนเพลีย แก้ความดันโลหิตสูง เป็นยาประกอบสำหรับรักษาระบบย่อยอาหารในผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง(อุทริยัง) บำรุงประสาทและสมอง เป็นยาแก้เครียด ใช้สำหรับผู้เสพยากล่อมประสาท

วิธีใช้

รับประทานครั้งละ 3-5 แคปซูล 3 เวลาก่อนอาหาร

 

ปรุงโดย

หมอสุรพรรณ  ศิริธรรมวานิช บ.ภ.,บ.ว. (คท.)

(ยาสำหรับผู้ป่วย)

 

หมายเหตุ

1. ตำรับยาของสุรพรรณคลินิกจ่ายให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

2. การรักษาในแต่ละบุคคล แพทย์อาจใช้การประสานฤทธิ์ของตำรับยามากกว่า 1 ตำรับ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดกับคนไข้ในแต่ละคน