Code A16

มะเร็งเม็ดเลือด

สรรพคุณ

แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาว(Leukemia) มะเร็งลำไส้ใหญ่ อุจจาระเป็นเลือด ทั้งชนิดเฉียบพลัน(hemorrhoid)มะเร็งตับ(Liver neoplastic)ตับแข็ง(cirrhosis)

วิธีใช้

รับประทานครั้งละ 3-5 แคปซูล 3 เวลาก่อนอาหาร

 

ปรุงโดย

หมอสุรพรรณ  ศิริธรรมวานิช บ.ภ.,บ.ว. (คท.)

(ยาสำหรับผู้ป่วย)

 

หมายเหตุ

1. ตำรับยาของสุรพรรณคลินิกจ่ายให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

2. การรักษาในแต่ละบุคคล แพทย์อาจใช้การประสานฤทธิ์ของตำรับยามากกว่า 1 ตำรับ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดกับคนไข้ในแต่ละคน