Code B02

บุพโพ

สรรพคุณ

แก้ลมคั่งในสมอง ความดันโลหิตสูง มือเท้าชา เวียนหัว อ่อนเพลีย ใจสั่น สลายซีสต์ แก้น้ำในหูไม่เท่ากัน ปรับความดันโลหิตให้สมดุล  มือเท้าเป็นยาเสริมฤทธิ์ตามแพทย์สั่ง

วิธีใช้

รับประทานครั้งละ 3-5 แคปซูล 3 เวลาก่อนอาหาร

 

ปรุงโดย

หมอสุรพรรณ  ศิริธรรมวานิช บ.ภ.,บ.ว. (คท.)

(ยาสำหรับผู้ป่วย)

 

หมายเหตุ

1. ตำรับยาของสุรพรรณคลินิกจ่ายให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

2. การรักษาในแต่ละบุคคล แพทย์อาจใช้การประสานฤทธิ์ของตำรับยามากกว่า 1 ตำรับ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดกับคนไข้ในแต่ละคน