โรคเบาหวาน

2023-08-09 16:44:54


 

เบาหวาน  โรคเรื้องรัง ที่สร้างความทุกทรมานให้แก่ผู้ป่วย ทั้งจากโรคแทรกซ้อนที่ทำลายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ความดัน ไตวาย กระดูกทับเส้นประสาท ฯลฯ บางรายเป็นมานับสิบปีโดยใช้ยาลดน้ำตาลในกระแสเลือดชะลออาการไว้ ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่ยั่งยืน เพราะเมื่อหยุดรับประทานยา ร่างกายก็จะเกิดอาการโหยเนื่องจากธรรมชาติของร่างการต้องการพลังงาน โดยเฉพาะสมองต้องการน้ำตาลเพื่อไปแปลงเป็นพลังงาน โรคเบาหวานจึงเป็นโรคที่ขัดกับธรรมชาติของร่างกาย

 

การรักษาโดยสมุนไพรของสุรพรรณคลินิก จะเป็นการใช้ยาสมุนไพรตำรับโบราณ มีฤทธิ์ต่างๆ อาทิ ยาช่วยฤทธิ์ ยากลบพิษ ยาคลุมฤทธิ์ และยานำทาง เข้าไปปรับสมดุลย์ของผู้ป่วย เป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ไม่มีผลข้างเคียงจากเคมี ทั้งนี้ ระยะเวลาการรักษาต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกาย บางรายอาจใช้ เวลา6 เดือน บางรายอาจนานถึง 8 เดือน ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย และ ระยะเวลาที่ป่วยมาก่อนเข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะค่อยๆเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

รับชมความรู้เรื่องโรคเบาหวานจาก คุณหมอสุรพรรณ คุณหมอรัฐพล และ

คุณหมอธัชวรรณ ได้ทาง วีดีโอด้านล่างค่ะ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล และ นัดเวลาพบแพทย์ : เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9.00-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-1972699

กรุงเทพ - คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ 11.00-15.00 น. โทรสอบถามข้อมูล 02-19726999

ราชบุรี - คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ 10.00-16.00 น. โทรสอบถามข้อมูล 032-338-275